About SVMBS Study Programs Admission Academic Facilities Service Directory Event contact Language

Nani Yuliani A.Ma.

Nama

NIP

Email

Jabatan

Unit Kerja

 

Nani Yuliani A.Ma.

:  196712051988032001

 naniyu@apps.ipb.ac.id 

       : PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN PENYELIA

       : SKHB IPB University