About SVMBS Study Programs Admission Academic Facilities Service Directory Event contact Language

Budiyana

Nama

NIP

Email

Jabatan

Unit Kerja

 

:   Budiyana

:   197906282000121001

:   budiyana@apps.ipb.ac.id 

       :   Teknisi Listrik & Jaringan

:   Sarana & Prasarana Gedung